Produkt
Paket
Vårt team
FAQ

English

Svenska

Deutsch

Vårt team

Billy Jorgensen

Medgrundare och juridisk rådgivare
Vår juridiska hjärna, med en passion för nätverkande. Erfaren inom rättstvister, internationell rätt, GDPR och mycket mer. Certifierad Six Sigma Blackbelt och marknadsstrateg.

Jil Klünder

Medgrundare och vetenskaplig rådgivare
Vår expert på programvaruteknik och gruppdynamik med en doktorsexamen från Leibniz University Hannover. Forskningsintressen är bland annat kommunikation och interaktion vid möten i utvecklingsteam, informationsflöde och samarbete i utvecklingsteam, analys av sociala nätverk och grafteori, agil och hybrid mjukvaruutveckling.

Julie Rowlett

Medgrundare och akademisk rådgivare
Matematikprofessor med doktorsexamen från Stanford och författare till det vi kallar "J-Machine" - den hemliga algoritmen som är resultatet av ett tvärvetenskapligt forskningsarbete mellan henne och Jil som kulminerade i ett innovationspris på 60 000 euro från Chalmers tekniska högskola. Dessa pengar bidrog till att utveckla den nuvarande versionen av vår programvara.

Michail Verskajn

Medgrundare och affärsutveckling
VD för Kluero med en entreprenörsmässigt inställning till kunskapsekonomin. Specialiserad på förvaltning av intellektuellt kapital och optimering av team i innovationsekosystemet. Tidigare verksam inom projekt för tekniköverföring i Tyskland, Nederländerna och Hongkong.

Är du intresserad av hur vi kan hjälpa ditt företag?

Kontakta oss!