Produkt
Paket
Vårt team
FAQ

English

Svenska

Deutsch

Våra paket
Våra servicepaket skräddarsys individuellt för ditt teams behov. Vill du prova ett mer begränsat servicepaket först och byta till ett mer omfattande senare? Inga problem!
Optimera dig självProva en unik AI-baserad metod för att analysera och optimera ditt team (ingen funktion för kontinuerlig förbättring)

Experiment

Alla tidigare funktioner -utan begränsningar. Det spelar ingen roll oavsett om ditt team består av 200 eller2000 personer, kan duvår AI-lösning inom din organisation en gång per en gång i veckan eller en gång om dagen - med samma samma fördelar för dina team, som de vill.

Utvidgning

Alla tidigare funktioner äringår - med tillägg avfunktionen att hitta den perfekta kandidaten för ditt team - utan långa jämförelser av CV:n, provanställningsperioder och tillhörande kostnader. Baserat på forskarnas forskning vid Kluero

Bli starkare som ett team

Se till att ditt team är framgångsriktoch utvecklas genom att använda en AI som kräverkräver en minimal investering av tid ochger dig omedelbara, konkretainsikter och fortlöpandemöjligheter till förbättringar.

Är du intresserad av hur vi kan hjälpa ditt företag?

Kontakta oss!