Ett botmedel mot team-relaterade nederlag

Kluero är en AI-driven digital tjänst för att göra ditt team mer effektivt och dynamiskt.

Kom igång!
Vad är vårt uppdrag?

En av de största orsakerna till teammisslyckanden är dålig dynamik, följt av bristande marknadsbehov och likviditet. Enligt Harvardprofessor Noam Wasserman leder dålig gruppdynamik till 65% av företagsmisslyckanden. Undvik gruppdynamik-relaterade misslyckanden för att säkra framgången, trots en välpositionerad startup.

Ett misslyckande på grund av dålig gruppdynamik, trots att startupen i övrigt är väl positionerad? Vilken mardröm!

Ofta ser vi hur ett starkt team, utrustat med en innovativ idé och bra finansiering, misslyckas - av den enda anledningen att det inte finns några lättanvända och användbara verktyg som hjälper teamet att analysera och optimera gruppdynamiken. Vi har utvecklat en AI-baserad lösning för att hjälpa team på en detaljnivå som inte fanns tidigare.

I kombination med vår interna kompetens inom matematik, psykologi och datavetenskap ger vårt lättanvända verktyg ditt team möjlighet att förstå gruppdynamiken, förbättra teamarbetet och snart även att växa effektivt.

Kluero erbjuder lösningar för hantering av startup-team, rekrytering och onboarding, samt team-baserade due diligence-processer för riskkapitalbolag och M&A-processer.

"Vi gillade att Klueros datainmatning bara tar några minuter och att vi får användbara insikter en gång i veckan. Vi fortsätter gärna att använda Klueros programvara efter pilotprojektet."

- En startupmedlem som deltog i vårt första pilotprojekt på Chalmers School of Entrepreneurship

Intelligent

Vår unika teknik använder en ny kombination av matematik, psykologi och datavetenskap. Vi använder inte längre föråldrad komponentbaserad analys, utan modernare interaktionsdriven analys. Många av våra konkurrenter använder teknik som bygger på forskning från förra seklet. Våra forskare optimerar ständigt vår lösning och resultatens kvalitet genom egen forskning.

Intuitiv

Vårt användargränssnitt är intuitivt utformat, vilket minskar tiden för inmatning av data till ett absolut minimum. Ingen gillar att ägna lång tid åt ännu längre undersökningar - särskilt när det inte är klart hur svaren kommer att bidra till teamets kvalitet. Vi gör det enkelt och snabbt - med några få fingerrörelser. 

Insiktsfull

Den innovativa karaktären hos vår programvara innebär att vi kan få ut största möjliga mängd data med minsta möjliga insats. Bara 5 uttalanden i en ögonblicksbild per vecka ger teamet två användbara insikter. 

Tvärvetenskapling

Även om vi i första hand fokuserar på innovationsbranschen förlorar vi inte andra användbara områden ur sikte. Oavsett om det handlar om ERP, ledarskap, kvalitetshantering inom utbildning - vår programvara kan användas överallt där den mänskliga faktorn är en del av komplexa system. 

Våra partners

Är du intresserad av hur vi kan hjälpa ditt företag?

Kontakta oss!